Varför?

Förhoppningen med Självmordspodden är att
  • nå ut till fler människor med kunskap om psykisk ohälsa och tidiga tecken på psykisk sjukdom,
  • att fler människor tidigare söker stöd, för bättre möjligheter till återhämtning,
  • att färre gör självmordsförsök och att färre tar sina liv,
  • att fler får leva vidare tillsammans med sina nära.

Självmordspodden har
  • korta avsnitt för dig som inte vill eller orkar lyssna länge,
    kanske på grund av just psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedssättning.
  • längre avsnitt för dig som vill och kan.

Podden är under utveckling och just nu pågår ett arbete med planering och inspelning av ytterligare avsnitt.
Om du vill bidra till podden, läs mer om det här.